Get Free Custom Cursors at CursorPedia.com, YOUR Online Cursor Encyclopedia!!!
background:none; border:0 } /*-- menu --*/ #menu{padding:0 10px;height:8.4em;font-family: Showcard Gothic;font-size:12px;margin:0} #menu li{list-style:none;float:left;margin:0 0px;} #menu li a{display:block; } #rumah a{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px 0px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #rumah a:hover{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px -37px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #tentang a{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px 0px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #tentang a:hover{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px -37px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #kontak a{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px 0px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #kontak a:hover{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px -37px;padding:1em 3em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #faq a{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px 0px;padding:1em 6em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } #faq a:hover{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-h4rW9_wQFGI/TsBihRkxZVI/AAAAAAAAABc/n0HjsXrQ-Cc/s1600/menu1.gif) no-repeat 0px -37px;padding:1em 6em 1.1em 2em;text-decoration:none;color:#000;display:block; } /*-- conten --*/ #conten{float:left;width:980px;margin-top:4.7em;} #conten_{float:left;width:619px;display:inline;} #conten_b{width:619px;height:px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-5TgHi2skdnA/TsBiScCt79I/AAAAAAAAABM/r8XIcCdo0ts/s1600/mario_04.jpg) no-repeat -10px bottom;padding-bottom:50px} #conten_a{width:619px;height:px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-VUB0akHRnXk/TsBh4ofa5kI/AAAAAAAAAA8/HQND-yMb608/s1600/mario_02.jpg) no-repeat -10px top ;} #conten_c{width:619px;height:px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-CjSn3hc7Vhs/TsBiJKfwBYI/AAAAAAAAABE/ci8tnz6NA4Y/s1600/mario_03.jpg) repeat -10px top;} #entry{;padding-top:5px;margin:0 25px 0 8em;min-height:300px} #footer{clear:both;width:100%;height:150px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-GpNYZjuGMH8/TsBhufLDT0I/AAAAAAAAAA0/GVJbjzddeWM/s1600/footer.gif) no-repeat;} .copy{ font-family: Showcard Gothic; color:#000000; text-shadow:2px 2px 1px #0964b7; } .copy a{ text-decoration:none; font-family: Showcard Gothic; text-shadow:2px 2px 1px #0964b7; color:#5bec1c; } /*-- poss --*/ h2.date-header span{font-family:sans-serif;font-size:10px;float:right;border:1px solid #000000;padding:2px} h3.post-title{font-family:Showcard Gothic } h3.post-title a{font-size:1em;text-decoration:none; } .post-header,.feed-links,.post-labels{font-size:12px;font-family: Showcard Gothic; } .date-posts{border-bottom:} .post-outer{border-bottom:1px solid #DADADA;padding-bottom:10px} .post-body{background:#FFFFFF;font-family:sans-serif,verdana;font-size:12px;margin:5px 0;padding:5px } .post-body img{padding:4px;border:1px solid #D2D2D2 } .post-footer-line{font:12px; } .post-footer-line a,.more-link a{color:#FF8000;text-decoration:none; } .post-comment-link a{margin-left:2em} .more-link{float:right;font-family: Showcard Gothic;font-size:12px } .blog-pager a,.post-feeds a,.blog-pager,.feed-link,.fn,.post-timestamp a,.comment-link,.home-link{font-size:12px;color:#FF8000;font-family: Showcard Gothic;text-decoration:none;} /*-- comen --*/ .comments{ background:transparent; padding:10px } .comments h4{margin:0px } .comments a{ text-decoration:none; color:#0000FF } .comments-block{ padding-bottom:5px; border-bottom:1px solid #D4D4D4 } .comment-author{ font-family:arial; font-size:12px; font-weight:800; } .comment-body{ background:url('https://sites.google.com/site/jrooooot/gambar/comen-wite-o.gif') no-repeat top left; font-family:arial; font-size:12px; width:380px; padding-top:10px } .comment-body p{ background:#f8c794; padding:5px 10px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; -ms-border-radius:5px 5px 5px 5px ; -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -khtml-border-radius: 5px 5px 5px 5px; } .comment-footer{ font-size:10px; font-family:sans-serif; border-bottom:1px solid #D4D4D4; padding-bottom:5px } .comment-timestamp a{ color:#FF8000; } .comments a:hover{ text-decoration:underline; } .avatar-image-container { background: url(https://sites.google.com/site/jrooooot/gambar/avatar.jpg) no-repeat scroll center center; } /*-- sidebar -- */ #sidebar{width:361px;float:left;display:inline; } #sidebar_b{width:361px;height:px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-5TgHi2skdnA/TsBiScCt79I/AAAAAAAAABM/r8XIcCdo0ts/s1600/mario_04.jpg) no-repeat -39.4em bottom;padding-bottom:50px} #sidebar_a{width:361px;height:px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-VUB0akHRnXk/TsBh4ofa5kI/AAAAAAAAAA8/HQND-yMb608/s1600/mario_02.jpg) no-repeat -39.4em top;} #sidebar_c{width:361px;height:px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-CjSn3hc7Vhs/TsBiJKfwBYI/AAAAAAAAABE/ci8tnz6NA4Y/s1600/mario_03.jpg) repeat -39.4em 0;} #sidebar_entry{;padding:10em 3px 0 0 ;margin:0 8em 0 22px;min-height:150px} /*-- sidebar_k --*/ #sidebar_entry h2{font-size:12px;text-decoration:none;margin:0;padding:10px 10px;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-Wllnf06mZLg/TsBil3O_IHI/AAAAAAAAABk/tXU6YxNlTq4/s1600/sidebar_h2.gif) no-repeat -3px top;border-top-left-radius:5px; border-top-right-radius:5px;} .widget-content ul{list-style:none;padding:0 6px;margin:0 } .widget-content a{color:#FF8000;text-decoration:none;} /*-- label --*/ .list-label-widget-content a{ border-bottom:1px dotted;} #sidebar li a{font-family:sans-serif;font-size:12px } #sidebar li span{font-family:sans-serif;font-size:12px } /*-- popular --*/ .item-snippet{margin-left:15px;font-family:sans-serif; font-size:11px} -->

Senin, 26 Desember 2011

Pidato Agama Islam Berbakti Kepada Orang Tua (B.Idonesia)


Assalamu’alaikum wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Rahmat dan salam
semoga tetap dilimpahkan kepada seorang Nabi yang tidak akan ada Nabi
sesudahnya, Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga dan sahabatnya
seluruhnya.
Yang terhormat bapak kepala sekolah, yang terhormat bapak dan ibu guru, yang
saya banggakan rekan-rekan sekalian.
Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang
lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat,
siang dan malam banting tulang, memeras pikiran, sekuat tenaga
memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain.
Karena itu saat ini ijinkan saya untuk menyampaikan betapa penting berbakti
kepada orang tua.
Rekan-rekan dan para hadirin yang saya banggakan.
Alloh yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada
orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al
Qur’an digandengkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman Nya,
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur
lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai
Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah
mendidik aku waktu kecil.’” (Al Isro’: 23)
Rekan-rekan dan para hadirin yang saya cintai.
Alangkah lebih baik jika kita memahami arti Penting dan Kedudukan Berbakti
Pada Orang Tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal
sholih yang mulia bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al Quran tentang
keutamaan berbakti pada orang tua. Alloh Ta’ala berfirman:
“Sembahlah Alloh dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.” (An Nisa: 36). Di
dalam ayat ini perintah berbakti kepada dua orang tua disandingkan dengan
amal yang paling utama yaitu tauhid, maka ini menunjukkan bahwa amal ini punsangat utama di sisi Alloh ‘Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka
dipandang dari kacamata syari’at. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi
sabilillah, Ibnu Mas’ud berkata: “Aku pernah bertanya kepada Rosululloh,
‘Amalan apakah yang paling dicintai Alloh?’ Beliau menjawab, ‘mendirikan sholat
pada waktunya,’ Aku bertanya kembali, ‘Kemudian apa?’ Jawab Beliau, ‘berbakti
kepada orang tua,’ lanjut Beliau. Aku bertanya lagi, ‘Kemudian?’ Beliau
menjawab, ‘Jihad di jalan Alloh.’” (HR. Al Bukhori no. 5970). Demikian agungnya
kedudukan berbakti pada orang tua, bahkan di atas jihad fi sabililllah, padahal
jihad memiliki keutamaan yang sangat besar pula.
Rekan-rekan dan para hadirin yang saya mulyakan.
Janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Ingatlah begitu
dahsyatnya ancaman bagi siapapun yang durhaka kepada orang tua.Wahai
saudaraku, Rosululloh menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua
dengan berbuat syirik kepada Alloh. Dalam hadits Abi Bakrah, beliau bersabda:
“Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar ?” para sahabat
menjawab, “Tentu.” Nabi bersabda, “(Yaitu) berbuat syirik, duraka kepada kedua
orang tua.” (HR. Al Bukhori)
Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagaa perbuatan durhaka,
tangisan mereka berarti terkoyaknya hati, oleh polah tingkah sang anak. Ibnu
‘Umar menegaskan: “Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang
besar.” (HR. Bukhari, Adabul Mufrod hlm 31. Lihat Silsilah Al Ahaadits Ash
Shohihah karya Al Imam Al Albani, 2.898)
Alloh pun menegaskan dalam surat Al Isro’ bahwa perkataan “uh” atau “ah”
terhadap orang tua saja dilarang apalagi yang lebih dari itu. Dalam ayat itu pula
dijelaskan perintah untuk berbuat baik pada orang tua.
Sekarang kita ketahui bersama apa arti penting dan keutamaan berbakti pada
orang tua. Kita ingat kembali, betapa sering kita membuat marah dan
menangisnya orang tua? Betapa sering kita tidak melaksanakan perintahnya?
Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Alloh,
akan tetapi bagaimana sikap kita dalam menolak itupun harus dengan cara yang
baik tidak serampangan. Bersegeralah kita meminta maaf pada keduanya, ridho
Alloh tergantung pada ridho kedua orangtua.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang
tidak berkenan.
Assalamu’alaikum wr.wb


0 komentar:

Posting Komentar

Total Tayangan Halaman

GALLERY

  • PROBLEM
  • PELAJARAN
  • HAL UNIK
  • PIDATO

Text

Populer Post

Future Video

Comments

Recent Post

apa itu biologi ?

This is featured post 1 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 2 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 3 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 4 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is featured post 5 title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

siapa yang mendatangani perjanjian linggar jati ?

Laman

Followers